Sentence to think about :  “Chúng ta đừng đợi đến có chiến tranh rồi mới t́m giải pháp ḥa b́nh,
mà ta phải luôn quán tưởng và yêu thích ḥa b́nh th́ chiến tranh mới không nẩy sanh.”  

forum.gifDiễn đàn - Tâm linh

[]
Count of members 32 members
Connected : (nobody)
 

Diễn đàn - Diễn đàn
Tâm linh - Tâm linh

[]

StartPrevious one [ 1 2 ] Next oneEnd
Forum topics Topic # Author Topic read Answers Last answer by
active Cây khô gặp được mưa xuân (Ảnh) 29 cherub1010
07/08/2009 @ 02:31
4245 times 0 
active THE LIFE OF THE BUDDHA-ENLIGHTENMENT 25 thichnuhanhtri
15/11/2007 @ 04:01
17153 times 0 
active LIFE OF THE BUDDHA’S 23 BicKieu
14/11/2007 @ 00:58
8013 times 0 
active THE LIFE OF THE BUDDHA-HIS LAST DAYS 22 thichnuhanhtri
13/11/2007 @ 05:58
1526 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (8) 17 danhtrongtran
19/10/2007 @ 01:07
1269 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (7) 16 danhtrongtran
19/10/2007 @ 01:05
1250 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (6) 15 danhtrongtran
19/10/2007 @ 01:00
1168 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (5) 14 danhtrongtran
19/10/2007 @ 00:56
1201 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (4) 13 danhtrongtran
19/10/2007 @ 00:53
1237 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (3) 12 danhtrongtran
19/10/2007 @ 00:49
1207 times 0 
StartPrevious one [ 1 2 ] Next oneEnd
active topic active    closed topic closed    Sticky Sticky    New New message
[]

^ Top ^