Sentence to think about :  “Chúng ta đừng đợi đến có chiến tranh rồi mới t́m giải pháp ḥa b́nh,
mà ta phải luôn quán tưởng và yêu thích ḥa b́nh th́ chiến tranh mới không nẩy sanh.”  

forum.gifDiễn đàn - Tâm linh

[]
Count of members 35 members
Connected : (nobody)
 

Diễn đàn - Diễn đàn
Tâm linh - Tâm linh

[]

StartPrevious one [ 1 2 ] Next oneEnd
Forum topics Topic # Author Topic read Answers Last answer by
active Cây khô gặp được mưa xuân (Ảnh) 29 cherub1010
07/08/2009 @ 02:31
4593 times 0 
active THE LIFE OF THE BUDDHA-ENLIGHTENMENT 25 thichnuhanhtri
15/11/2007 @ 04:01
17539 times 0 
active LIFE OF THE BUDDHA’S 23 BicKieu
14/11/2007 @ 00:58
8122 times 0 
active THE LIFE OF THE BUDDHA-HIS LAST DAYS 22 thichnuhanhtri
13/11/2007 @ 05:58
1604 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (8) 17 danhtrongtran
19/10/2007 @ 01:07
1339 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (7) 16 danhtrongtran
19/10/2007 @ 01:05
1325 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (6) 15 danhtrongtran
19/10/2007 @ 01:00
1239 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (5) 14 danhtrongtran
19/10/2007 @ 00:56
1276 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (4) 13 danhtrongtran
19/10/2007 @ 00:53
1310 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (3) 12 danhtrongtran
19/10/2007 @ 00:49
1284 times 0 
StartPrevious one [ 1 2 ] Next oneEnd
active topic active    closed topic closed    Sticky Sticky    New New message
[]

^ Top ^