Sentence to think about :  “Chúng ta đừng đợi đến có chiến tranh rồi mới t́m giải pháp ḥa b́nh,
mà ta phải luôn quán tưởng và yêu thích ḥa b́nh th́ chiến tranh mới không nẩy sanh.”  

forum.gifDiễn đàn - Tâm linh

[]
Count of members 36 members
Connected : (nobody)
 

Diễn đàn - Diễn đàn
Tâm linh - Tâm linh

[]

StartPrevious one [ 1 2 ] Next oneEnd
Forum topics Topic # Author Topic read Answers Last answer by
active Cây khô gặp được mưa xuân (Ảnh) 29 cherub1010
07/08/2009 @ 02:31
5390 times 0 
active THE LIFE OF THE BUDDHA-ENLIGHTENMENT 25 thichnuhanhtri
15/11/2007 @ 04:01
18402 times 0 
active LIFE OF THE BUDDHA’S 23 BicKieu
14/11/2007 @ 00:58
8431 times 0 
active THE LIFE OF THE BUDDHA-HIS LAST DAYS 22 thichnuhanhtri
13/11/2007 @ 05:58
1834 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (8) 17 danhtrongtran
19/10/2007 @ 01:07
1569 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (7) 16 danhtrongtran
19/10/2007 @ 01:05
1558 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (6) 15 danhtrongtran
19/10/2007 @ 01:00
1476 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (5) 14 danhtrongtran
19/10/2007 @ 00:56
1515 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (4) 13 danhtrongtran
19/10/2007 @ 00:53
1543 times 0 
active bài thi môn kinh bộ (3) 12 danhtrongtran
19/10/2007 @ 00:49
1524 times 0 
StartPrevious one [ 1 2 ] Next oneEnd
active topic active    closed topic closed    Sticky Sticky    New New message
[]

^ Top ^